Jalite Engineered for life safety!

   
   
 

JALITE Självlysande säkerhetsskyltar

Internationella språket för brandsäkerhetskyltning

JALITEs åtagande när det gäller självlysande fototeknologi och dess roll inom brandsäkerhet är välkänt. Vi är en av de stiftande medlemmarna i Föreningen för självlysande fotosäkerhetsprodukter (Photoluminescent Safety Products Association - P.S.P.A.), en förening som har utvecklat ett klassificeringssystem som gör det möjligt att gradera självlysande fotomaterial enligt prestation och kvalité. Det har nu blivit en internationellt känd metod för produktspecifikation som används av fackmän.

Moderna krav på riskbedömning inom den offentliga och kommersiella sektorn, tillsammans med en stark medvetenhet om att brandsäkerhet bör ha samma standard internationellt, betyder att kraven på en effektiv kommunikationslösning är nu större än någonsin. I samband med ett större antal resande är det också viktigt att denna lösning uppfyller flyktkraven och är lätt att förstå oberoende av geografiskt läge.

I nästan två decennier har JALITE varit aktivt engagerad i att höja profilen på effektiva flyktsystem inom ett internationellt forum. Genom att inneha nyckelpositioner i olika Internationella Standard Organisationers (ISO) kommitteer, har de hjälpt till med att utforma några av de viktigaste standarden för brandsäkerhet. Dessa standard grundar sig numera på vetenskaplig forskning i grafiska symboler, användandet av kompletterande text och färg samt på människors beteende vid brandstudier.

Med hjälp av vetenskaplig data som bygger på undersökningar utförda av JALITE och andra fackmän, är vi mer än någonsin övertygade om att självlysande fototeknologi erbjuder en av de bästa lösningar för effektiv kommunikation när det gäller medel för flykt undan brand. Självlysande skyltar syns vid alla tider på dygnet; de behöver ingen kraftkälla och erbjuder effektiv belysning i lägen av total strömavbrott. De behöver ej underhållas och är därmed en av de mest kostnadseffektiva lösningar som motsvarar internationella brandföreskrifter och uppfyller moderna riskbedömningskrav.

JALITE Självlysande säkerhetsskyltar


Afslut Skilte

Afslut Skilte

 

Brandbekæmpelsesudstyr Skilte

Brandbekæmpelsesudstyr Skilte

 

Forbud Skilte, Nødudstyr Skilte, Risikoidentificering Skilte

Forbud Skilte, Nødudstyr Skilte, Risikoidentificering Skilte