Jalite Engineered for life safety!

   
   
 

JALITE fotoluminescente Veiligheidstekens

De Internationale Taal voor Brandveiligheidsaanwijzingen

De betrokkenheid van JALITE bij de fotoluminescente technologie en de rol die JALITE speelt binnen brandveiligheid is vermaard. Wij zijn een van de stichtende leden van de Fotoluminescente Veiligheidsproducten Associatie (P.S.P.A.), een associatie die een classificatiesysteem heeft ontwikkeld dat fotoluminescent materiaal classificeert op basis van performance en kwaliteit. Dit is nu gegroeid tot een internationaal bekende productspecificatiemethode die gebruikt wordt door professionals in de brandpreventiesector.

 

De hedendaagse eisen van het risicoafwegingsproces binnen de openbare en commerciƫle sector, gecombineerd met een acuut besef dat brandveiligheid een gelijke standaard moet hebben op internationaal niveau, zorgt ervoor dat de vraag naar een effectieve communicatieoplossing nu groter is dan ooit. Het is tevens van belang dat, met een toename van het reizigersverkeer, deze oplossing tegemoetkomt aan de vereisten van ontsnappingsmiddelen en gemakkelijk begrepen wordt, ongeacht de geografische locatie.

 

JALITE heeft zich, via een internationaal forum, gedurende bijna twee decennia actief betrokken bij het beter bekendmaken van effectieve ontsnappingsmiddelsystemen. Zij hebben meegeholpen aan het formuleren van sommige van de meest belangrijke brandveiligheidsstandaarden door het bekleden van sleutelposities in diverse Internationale Normeringsorganisatie (ISO) commissies. Deze normen zijn nu gebaseerd op wetenschappelijk research met betrekking tot grafische symbolen, het gebruik van aanvullende tekst en kleuren en onderzoek naar menselijk gedrag in brandgevallen.

 

Wij zijn nu meer dan ooit overtuigd van het feit dat fotoluminescente technologie een van de beste oplossingen biedt voor effectieve communicatie met betrekking tot beschikbare ontsnappingsmiddelen en wij baseren dit op wetenschappelijke data van research ondernomen door JALITE en andere professionals in de brandpreventiesector.

 

Fotoluminescente tekens kunnen worden gezien op alle essentiƫle tijdstippen; zij hebben geen krachtbron nodig en bieden effectieve lichtreflectie in een situatie waarin geen stroom beschikbaar is. Ze hebben geen onderhoud nodig en vormen daarom een van de meest kosteffectieve oplossingen, en voldoen daarbij aan internationale brandveiligheids- reguleringen en hedendaagse risicoafwegingsvereisten.

fotoluminescente Veiligheidstekens Jalite-AAA


Escape tekenen

Escape tekenen

 

Brandblusapparatuur tekenen

Brandblusapparatuur tekenen

 

De vaststelling van de gevaren, Verbod, Nooduitrusting tekenen

De vaststelling van de gevaren, Verbod, Nooduitrusting tekenen