JALITE SJÄLVLYSANDE SÄKERHETSSKYLTAR

Nya JALITE AAA

Som ett resultat av över två års forskning och utveckling är JALITE PLC stolta att kunna lansera en omfattande serie självlysande säkerhetsskyltar med radikalt förbättrade egenskaper.

JALITE AAA (Trippel A) förväntas bilda en ny standard när det gäller system för säkerhetsskyltar och vägledning och därmed underlätta igenkänning, läsbarhet och hållbarhet.

“Helt enkelt lysande”

JALITE AAA självlysande säkerhetsprodukter har optimerats med den senaste teknologin för att få följande huvudegenskaper:

Exceptionellt stark lyskraft inom de första minuterna!

Ovanligt synliga skyltar och meddelanden som kan ses och läsas klart och tydligt i totalt mörker – idealiska för användning i livräddningssituationer!

Förträffligt utförande- JALITE AAA material behåller synligheten längre än klass A-material från PSPA: räkna med 3-4 gånger bättre synlighet!

Förbättrad materialteknologi otroligt förbättrade egenskaper som står emot åldrande och väder!

Stora förbättringar i materialets fysiska egenskaper – som resulterat i en produkt med bättre kvalitet och längre hållbarhet!

Enastående egenskaper!

I diagrammet bredvid visas hur produkter från JALITE AAA under den viktiga perioden efter ett strömavbrott – redan efter en kort period av lågaktiva ljusnivåer – erbjuder egenskaper långt utöver vad man hittills sett beträffande ljusstyrka i säkerhetssystem!

Tre gånger ljusstarkare än “P.S.P.A. Class A”! “P.S.P.A. (Photoluminescent Safety Products Association)” klassificerar produkter i specifika grupper baserade på kriterier för deras ljusstyrkeegenskaper. “Class A” rekommenderas som minimum för säkerhetsprodukter.

Överträffar DIN 67 510 Del 4! I DIN 67 510 del 1-4 (DIN = Deutsche Norm) specificeras de europeiska kraven på kriterier för ljusstyrkeegenskaper och normer.

Överträffar IMO A.752(18)! I IMO (International Maritime Organization) A.752 (18) specificeras minsta ljusstyrka för marin miljö