JALITE FOTOLUMINESENTIT TURVAKILVET

Uusi JALITE AAA

Yli kahden vuoden tuotekehityksen tuloksena JALITE PLC on ylpeä voidessaan tuoda markkinoille täydellisen valikoiman entistä tehokkaammin viestittäviä, fotoluminesentteja turvakilpiä.

JALITE AAA (Triple A) kilpien odotetaan asettavan uusia normeja turvakilpiteollisuudelle ja hätäpoistumistiejärjestelmille sekä parantavan entisestäänkin kilpien tunnistettavuutta, luettavuutta ja kestävyyttä.

“Kirkkaasti paras!”

JALITE AAA fotoluminesentit turvakilvet on kehitetty huippuunsa uusimman tekniikan avulla. Kilvet tarjoavat mm. seuraavia perustavaa laatua olevia ominaisuuksia:

Poikkeuksellisen suuri kirkkaus muutamassa minuutissa!

Kilvet ja ilmoitukset on todella helppo huomata: ne näkyvät ja voidaan lukea täydellisessä pimeydessä – siksi ne ovat huipputehokkaita vaaratilanteissa! “Loistava saavutus” JALITE AAA kilpien materiaali kestää kirkkaampana kauemmin

kuin Safety Products Association -liiton (PS.P.A.) A-luokan materiaalit – jopa 3-4 kertaa normaalia kirkkaampina!

Parannetut materiaalit – kilvet kestävät kauemmin, myös vaikeissa sääolosuhteissa!

Merkittäviä parannuksia materiaalien fyysisissä ominaisuuksissa – tuloksena parempilaatuinen, kauemmin kestävä tuote!

Loistava teho!

Vastapäinen taulukko osoittaa, että sähkökatkosta seuraavan kriittisen vaiheen aikana JALITE AAA tuotteiden ominaisuudet (vaikka niihin olisi kohdistunut heikko valo vain lyhyenkin aikaa) ovat paremmat kuin mitkään muut fotoluminesenttisten tuotteiden ominaisuudet niitä turvasovelluksissa!

Kolminkertainen kirkkaus verrattuna P.S.P.A.:n A-luokan tehoon! P.S.P.A.
(Photoluminescent Safety Products Association -liitto) luokittelee materiaalit kolmeen erityisryhmään niiden kirkkauden perusteella. A-luokkaa suositellaan yleisesti turvatuotteiden minimistandardiksi.

Ylittää DIN 67 510 osan 4 vaatimukset! DIN (Deutsche Norm) DIN 67 510 (osat 1-4) kattaa eurooppalaisen spesifikaation ja kirkkaudelle asetetut vaatimukset ja standardit.

Ylittää IMO A.752(18):n! IMO (International Maritime Organization, Kansainvälinen merenkulkujärjestö) A.752 (18) -standardi määrittää merenkulkutuotteiden minimikirkkauden.