JALITE ETTERLYSENDE SKILT SOM VISER FØRSTEHJELPSUTSTYR

Brannslukkingsutstyr er det viktig å vite ikke bare hvor, men også hvilken type brannslukningsapparater som finnes.

N63472ID

N63472ID
100 x 150mm

N63467ID

N63467ID
100 x 150mm

N63468ID

N63468ID
100 x 150mm

N63469ID

N63469ID
100 x 150mm

N63470ID

N63470ID
100 x 150mm

N63471ID

N63471ID
100 x 150mm

N63473ID

N63473ID
100 x 150mm

N63425DD

N63425DD
200 x 300mm

N63433DD

N63433DD
200 x 300mm

N63428DD

N63428DD
200 x 300mm

N63429DD

N63429DD
200 x 300mm

N63424DD

N63424DD
200 x 300mm

N63545DD
200 x 300mm

6422C

6422C
150 x 150mm

6421C

6421C
150 x 150mm

6420C

6420C
150 x 150mm

6424C

6424C
150 x 150mm

6314C

6314C
150 x 150mm

6423C
150 x 150mm

Etiketter for brannslukkingsutstyr
Etikettene for brannslukkingsutstyr sørger for at riktig utstyr er lett å finne, selv når det er helt mørkt.
Brannmenn trenger umiddelbar tilgang til dette livsviktige utstyret når de ankommer brannstedet.

N63533M

N63533M
80 x 200mm

N63534M

N63534M
80 x 200mm

N63535M

N63535M
80 x 200mm

N63536M

N63536M
80 x 200mm

N63537M

N63537M
80 x 200mm

N63538M

N63538M
80 x 200mm

N63539M

N63539M
80 x 200mm

N63540M

N63540M
80 x 200mm

N63541M

N63541M
80 x 200mm

N63542M

N63542M
80 x 200mm

N63543M

N63543M
80 x 200mm

N63544M

N63544M
80 x 200mm

Etterlysende-skilt-som-viser-brannslukkingsutstyr