JALITE SÄKERHETSSKYLTAR MED FOTOLUMINESCENS

Nya JALITE AAA

JALITE PLC kan efter mer än två års forsknings- och utvecklingsarbete med stolthet meddela att vi lanserar ett omfattande sortiment av fotoluminescens-säkerhetsskyltar med radikalt förbättrade egenskaper.

JALITE AAA (Triple A) förväntas skapa en ny standard inom området för säkerhetsskyltar och nödutrymningssystem och därvid förbättra igenkännande, läslighet och varaktighet.

“Helt enkelt enastående”

JALITE AAA säkerhetsprodukter med fotoluminescens har optimerats med hjälp av modernaste teknik och erbjuder därvid följande nyckelegenskaper:

Exceptionellt hög ljusstyrka inom de första minuterna!

Otroligt iögonenfallande skyltar och meddelanden, som tydligt kan ses och läsas i totalt mörker. Idealiska för livräddningsuppdrag!

Utmärkta egenskaper – Produkter från JALITE AAA är ljusstarka under längre tid jämfört med produkter klassade som “Class A”-material från “Photoluminescent Safety Products Association (P.S.P.A.)”. Man kan förvänta sig 3-4 gånger bättre luminansegenskaper!

Förbättrad materialteknik – avsevärt förbättrade åldrings- och väderbeständighetsegenskaper!

Stora förbättringar i materialens fysikaliska egenskaper – resulterar i en produkt med högre kvalitet och längre livslängd!

Enastående egenskaper!

I diagrammet bredvid visas hur produkter från JALITE AAA under den viktiga perioden efter ett strömavbrott – redan efter en kort period av lågaktiva ljusnivåer – erbjuder egenskaper långt utöver vad man hittills sett beträffande ljusstyrka i säkerhetssystem!

Tre gånger ljusstarkare än “P.S.P.A. Class A”! “P.S.P.A. (Photoluminescent Safety Products Association)” klassificerar produkter i specifika grupper baserade på kriterier för deras ljusstyrkeegenskaper. “Class A” rekommenderas som minimum för säkerhetsprodukter.

Överträffar DIN 67 510 Del 4! I DIN 67 510 del 1-4 (DIN = Deutsche Norm) specificeras de europeiska kraven på kriterier för ljusstyrkeegenskaper och normer.

Överträffar IMO A.752(18)! I IMO (International Maritime Organization) A.752 (18) specificeras minsta ljusstyrka för marin miljö